lørdag 1. september 2012

Musée du Louvre

Musée du Louvre har en av verdens viktigste kunstsamlinger og har en historie helt tilbake til middelalderen. Louvre ble først bygd som festning i 1190 av kong Philippe-Auguste for å beskytte byen mot angrep. Under Francois I mistet festningen sitt mektige tårn, da kongen erstattet det med en bygning i renessansestil. I de neste fire hundre årene ble Louvre forbedret og utvidet av franske konger og keisere. Glasspyramiden, av I.M Pei, i hovedgårdsrommet ble bygd i 1989. Den gir adgang til alle avdelingene i museet.Charles Vs Louvre
Rundt 1360 bygde Charles V om Philippe-Augustes robuste, gamle festning til en kongelig residens.

Middelaldervollgrav
Grunnmuren til de to tårnene og vindbroen på Philippe-Augustes festning kan sees i et utgravet område.

Samlingene i Louvre
Skattene i Louvre kan spores tilbake til kong Francois I (1515-1547), som kjøpte en rekke italienske malerier. Ett av dem er Mona Lisa (La Gioconda). I Louis XIVs regjeringstid (1643-1715) inneholdt samlingen bare 200 verker, men gaver og innkjøp økte samlingen. Louvresamlingen ble åpnet for publikum etter revolusjonen i 1793, og er kontinuerlig blitt stadig rikere. Mona Lisa - Leonardo da Vinci malte dette lille portrettet av en adelskvinne fra Firenze, kjent som La Gioconda, rundt år 1504. Det ble sett på som prototypen for renessanseportrettet. Siden da har modellens hemmelighetsfulle smil ført til endeløse kommentarer. Maleriet har sin egen vegg i Salle des Etats.

Metro linje 1 tar deg til Palais Royal Musée du Louvre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar